Bu çalışmada, Normal dağılımdan basitçe 1000 adet rastgele sayı üretip, histogramını çizdereceğiz. Tabiki, çizim normal dağılımın kendisini andıracaktır.


Veriyi Üretelim

Normal dağılımdan 1000 adet veri üretiyoruz

n = 1000
veri = rnorm(n)

Çizim

Veriyi çiziyoruz.

plot(veri, type = 'b', col = "gold", xlab = "indeks", main = "Çizim1")

Eksenleri değiştirelim. Şimdi x ekseninde veri, y ekseninde 1’den 1000’e kadar indeksler bulunuyor.

plot(veri, 1:n, type = 'p', col = "gold", ylab = "indeks", main = "Çizim2")