Sunumlar - 7 Mayıs 2022, Boğaziçi Üniversitesi

Sunumlarıyla katkı sağlayan Uzay Çetin, Basak Taraktas , Selim Balcısoy , Yaman Barlas , Albert Ali Salah , Cantay Caliskan , Ali Hürriyetoğlu , Orkun İrsoy , Didem Gündoğdu , Yunus Emre Gündoğmuş , Akin Unver , Onur Varol , Merih Angin ve Erdem Yörük hocalarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Hocalarımızın sunumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Başak Taraktaş, (Boğaziçi Üni Siyaset Blm.)

Studying intersectionality using Twitter data: the cases of Me Too & Black Lives Matter Sunum

Selim Balcısoy, (Sabancı Üni. Bilgisayar Müh.)

Kültürel Miras ve Hesaplamalı Sosyal Bilimler Sunum

Uzay Çetin, (Galatasaray Üni. Bilgisayar Müh.)

Bir Sosyoskop İnşa Etmek, Dijital Sosyal Evrene Yeni Bir Bakış. Sunum

Yaman Barlas, (Boğaziçi Üni. Endüstri Müh.)

Sistem kuramı, sosyo-ekonomik sorunlar ve modelleme Sunum

Albert Ali Salah, (Utrecht Üni. Bilgisayar Bilimleri)

Veri işbirlikleri ve cep telefonu verisi ile göç ve mülteci çalışmaları Sunum

Cantay Çalışkan, (Rochester Üni. Veri Bilimi)

Varieties of Corona News: A Cross-National Study on the Foundations of Online Misinformation Production during the COVID-19 Pandemic Sunum

Ali Hürriyetoğlu, (Koç Üni.)

GLOCON - Yazılı haber kaynakları kullanarak global bir olay veri seti inşa etmek

Sunumlar - 8 Mayıs 2022, Galatasaray Üniversitesi

Orkun İrsoy, (Boğaziçi Üni. Endüstri Müh.)

Sosyal Medyada Yanlış Bilgi Yayılımının Dinamik İncelenmesi: 5G-COVID19 Komplo Teorisi Sunum

Didem Gündoğdu, (Boğaziçi Üni. Bilgisayar Müh.)

Cep telefonu kullanım verilerinin hesaplamalı sosyal bilimlerde kullanım alanları Sunum

Yunus Emre Gündoğmuş, (CEO - Summarify A. Ş.)

Gerçek Zamanlı Sosyal Medya Analizi: SumSocial Sunum

Akın Ünver, (Özyeğin Üni. Uluslararası İlişkiler)

Kriz Alanlarında Acil Durum Veri Analitiği Sunum

Onur Varol, (Sabancı Üni. Bilgisayar Bilimleri)

Sosyal ağlardaki zararlı aktivitelerin tespiti ve analizi

Merih Angın, (Koç Üni. Uluslararası İlişkiler)

IMF Karar Verir, Makine Öğrenir: Uluslararası Örgütlere Yapay Zeka Yaklaşımı Sunum

Erdem Yörük , (Koç Üni. Sosyoloji)

Sosyal Medya Verisi ile Kamuoyunu Anlamak: Temsiliyet, Geçerlilik ve Yöntem

Videolar

2018 yılında düzenlenen I. Karmaşık Sistemler ve Veri Bilimi açılış konuşmasından Kesit

Uzay Çetin (Galatasaray Uni.)

2018 yılında düzenlenen ilk Karmaşık Sistemler ve Veri Bilimi Çalıştayının açılış konuşması olan How to combine Complex Systems and Data Science? sunumu, Halil Aksu yönetimindeki Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'nden gelen davet üzerine ITU'de tekrarlanmıştır.